Úvod

Vážení priatelia rybári,
Vitajte na stránke MO SRZ Rožňava, na ktorej Vás chceme informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, prezentovať našu činnosť, plány, možnosti rybolovu v našich pstruhových aj kaprových revíroch. Veríme, že nám táto stránka pomôže pri vzájomnej komunikácii, ktorá bude nápomocná pri riešení spoločných problémov. Mnoho krásnych zážitkov pri vode Vám želá Výbor MO SRZ Rožňava.

                                                 Oznam

Na základe rozhodnutia predsedníctva výboru miestnej organizácie sa z epidemiologických dôvodov členská schôdza dňa 17.4.2021 odkladá na termín zatiaľ neurčený. O náhradnom termíne budeme informovať na tomto mieste. Za pochopenie ďakujeme.

Zmena brigád na VN Hrušov, termíny sú nasledovné:

15.5.2021, 26.6.2021, 31.7.2021, 11.10.2021