Úvod

Vážení priatelia rybári,
Vitajte na stránke MO SRZ Rožňava, na ktorej Vás chceme informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, prezentovať našu činnosť, plány, možnosti rybolovu v našich pstruhových aj kaprových revíroch. Veríme, že nám táto stránka pomôže pri vzájomnej komunikácii, ktorá bude nápomocná pri riešení spoločných problémov. Mnoho krásnych zážitkov pri vode Vám želá Výbor MO SRZ Rožňava.

POZVÁNKA

Výbor miestnej organizácie SRZ Rožňava pozýva všetkých členov miestnej organizácie na mimoriadnu členskú schôdzuktorá sa bude konať dňa 19.10.2019 o 10:00 hodín v priestoroch rybárskeho domu Hviezdoslavova 4, Rožňava.

Program:

  1. Zahájenie
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Návrh delegátov a náhradníkama mimoriadny snem
  4. Diskusia
  5. Voľba delegátov na mimoriadny snem rady SRZ Žilina
  6. Schválenie uznesenia a záver

Petrov zdar.

predseda MO SRZ

Ing. Valerij Brincko