Úvod

Vážení priatelia rybári,
Vitajte na stránke MO SRZ Rožňava, na ktorej Vás chceme informovať o aktuálnom dianí v našej organizácii, prezentovať našu činnosť, plány, možnosti rybolovu v našich pstruhových aj kaprových revíroch. Veríme, že nám táto stránka pomôže pri vzájomnej komunikácii, ktorá bude nápomocná pri riešení spoločných problémov. Mnoho krásnych zážitkov pri vode Vám želá Výbor MO SRZ Rožňava.

                                                 Oznam

Výdaj povolení na rybolov bude z dôvodu opatrení na
ochranu obyvateľov pred koronavírusom realizovaný formou
objednávok vhodených do poštovej schránky pri vstupe do
budovy MO SRZ . K objednávke je potrebné priložiť potvrdenie
o zaplatení (šek, alebo výpis z bankového prevodu) spolu
s členským preukazom.
Výdaj povolení spracovaných formou objednávky bude dňa
21.4., 5.5., 19.5., 2.6. 2020 v dobe od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Výbor MO SRZ Rožňava