Chovné revíry

Prísny zákaz lovu rýb ! Slúžia na odchov pstruha potočného .

r.č.: 4-0021-4-2 Banský potok  – Banský potok od ústia do potoka Čermošňa nad obcou Drnava po pramene a všetky prítoky Čermošne od ústia do rieky Slaná v Brzotíne po pramene – Kamenný, Jovický- Kormoš, Jovický, Lipovnícky, Lúčny, Lepkavý, Lopušný, Borčiansky a krasové vyvieračky od ústia po pramene.

 

r.č.: 4-0071-4-2 Betliarsky potok –Od ústia do rieky Slaná pod obcou Betliar  po pramene.

r.č.:  4-00460-4-2 Eva potok Prítoky rieky Slaná od obce Brzotín po obec Plešivec.

Pravostranné prítoky : Potoky-Honský, Egrešský,Eva –Ďepjú, Vidovský,

Ľavostranné prítoky:Potoky- Pstruží-Slavec, Biely – Čierny potok od ústia pri  Gombaseku po pramene.

r.č.:  4-0510-4-2  Hankovský potok – Prítoky potoka Štítnik od obce Čierna Lehota po Plešivec.

Pravostranné prítoky : Potok :Rochovský, Ochtinský, Rozložnica ,

Ľavostranné prítoky : Potoky Slavošovský – Židlová ,Hankovský,Lesný-Štítnik- Píla, Hončiansky.

r.č.: 4-1000-4-2 Kobeliarsky potok – Prítoky  rieky Slaná od obce Vlachovo po obec Betliar.

Pravostranné prítoky : Potoky- Gampelský, Kobeliarsky, Pališovský, Ždiarsky.

Ľavostranný prítok : Vlachovský potok.

r.č.: 4-1370-4-2  Lúč potok – Od sútoku s Rožňavským potokom na Rožňavských  Kúpeľoch smer Gujapalag po pramene a potok Grexa po pramene.

r.č.: 4-2500-4-2  Súľovský potok – od ústia  do rieky Slaná pod obcou Gemerská Poloma po úpravňu pitnej vody pri osade Podsúľová a od úpravne po pramene a potok Doboškovo po pramene.

Pravostranný prítok : Potok Martinkovo .

Ľavostranný prítok : Potoky- Dlhý , Krátky  a  Pintíkovo,

Pridaj komentár