Členovia výboru

Ing. Valerij Brincko – predseda
MVDr. Štefan Billík – tajomník
Vincent Bitto – hlavný hospodár
Ing. Štefan Adamko
Ing. Leona Mihalová – pokladníčka
Ján Antalík – veliteľ rybárskej stráže
Štefan Kocsis
Ing. Robert Krúzs
Michal Mihok
MUDr.Tibor Varga
David Pakes
Albert Leskovianský
Vladimír Hronec

Pridaj komentár