Pstruhové revíry

Lov na pstruhových vodách je povolený od 16.04 do 30.09. kalendárneho roka.

Počet vychádzok- maximálne 3x v týždni.

r.č. 4-2271-4-1 Slaná č.2b  od cestného mosta v   Gombaseku / smer Silica / po cestný most v obci Brzotín.

r.č.  4-2272-4-4  Slaná č.2c  od cestného mosta v obci Brzotín po cestný most v Rožňave/smer Štítnik. Pozor zmena režimu lovu. REVÍR BEZ PRIVLASTNENIA ÚLOVKU  –  CHAP !!!  Revír nie je zvlášť spoplatnený !

r.č.  4-22804-1  Slaná  č.3 od  cestného mosta v Rožňave (smer Štítnik) po ústie Dobšinského potoka  a Dobšinský potok od sútoku so Slanou po teleso  hrádze VVN Dobšiná .

r.č. 4-2550-4-1  Štítnický potok od ústia Plešivci po pramene v Kohútskej a Stoličskej doline nad obcou Čierna Lehota.

 

r.č.  4-0280-4-1  Čermošňa č.1   od  ústia do Slanej pri obci Brzotín po pramene nad obcou Bôrka a Pačanský potok od ústia do Čermošne v obci Krásnohorská Dlhá Lúka po pramene nad obcou Pača.

r.č. 4-2140-4-1  Rožňavský potok od ústia do  Slanej po  pramene nad obcou Čučma.

Pridaj komentár