Kaprové revíry

Popis kaprových lovných revírov MO SRZ Rožňava:                                              

 

r.č. 4-2270-2-1  Slaná  č.2a od  cestného mosta  pri obci  Bretka po cestný most v Gombaseku  smer Silica.  Na rieke Slanej č.2 sa dovoľuje loviť celoročne pri dodržaní druhového hájenia rýb. Celý revír patrí aj do celozväzového povolenia. Hlavátku je povolené loviť len na osobitné povolenie a to od 01.11. do 31.12. kalendárneho roka.

 

r.č. 4-3530-1-1 VN Kružná – (4 ha) vodná nádrž pod obcou Kružná, Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.  Zákaz príjazdu motorových vozidiel z východnej strany VN- Kružná  cez súkromný pozemok !

 

r.č. 4-3390-1-1 VN Hrušov I. a II. – (6 a 5 ha) Dve VN pri obci Hrušov. Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. – lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany je povolený od 15.05. kalendárneho roka, výnimka platí na roky 2015 až 2017.. Zákaz  lovu z oboch hrádzí  VN v celej ich  dĺžke / betónové kocky /.Prísny zákaz lovu brodením a lovu zo šachora vrchných častí VN. VN patria do II. ochranného pásma NP- Slovenský Kras !!!! 

 

 r.č.4-3910-1-1 VN Vlachovo I a II.(2ha) dve navzájom prepojené  vodné nádrže pod obcou Vlachovo. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.

 

r.č.  4-3911-1-4 VN Vlachovo III. (0,5) Vodná nádrž pod obcou Vlachovo pri železnici – REVÍR S REŽIMOM- BEZ PRIVLASTNENIA SI ÚLOVKU  tzv. CHYŤ A PUSŤ . Tento revír nie je zvlášť spoplatnený. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.

 

r.č. 4-1820-1-1 OR Rožňavské (Indiánske) Vodná plocha odstaveného ramena rieky Slaná v Rožňave – (0,65ha), Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. Lov povolený iba zo strany od rieky Slanej – od prítoku po výpust z ramena .

 

r.č. 4-0820-1-1 Jazero Farárová  Jama – (2,5 ha) vodná plocha jazera pod obcou Silica. Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. – lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.05. kalendárneho roka, výnimka platí na roky 2015 až 2017. Revír sa nachádza pri Národnom Parku – Slovenský Kras. Preto aj  rybári sú povinní dodržiavať nariadenia, ktoré v ochrannom pásme NP Slovenský Kras platia! Prísny zákaz znečisťovania okolia jazera !!!

                           

r.č. 4-1740-1-1 OR Bohúňovo – (0,25 ha) odstavené rameno rieky      Slanej v obci Bohúňovo. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.

 

Na základe manipulačných poriadkov je zakázaný vjazd vozidiel na hrádze !

Pridaj komentár