Kaprové revíry

Na základe manipulačných poriadkov je zakázaný vjazd vozidiel na hrádze.

  Pri ulovení kapra  nad  70 cm /vrátane 70 cm / v revíroch Slaná č.2, VN Kružná, OR Rožňavské, Jazero Farárova jama, VN Brzotín, Vlachovo I,II a Vlachovo III   je povinný loviaci kapra s náležitou opatrnosťou  pustiť späť  do revíru v ktorom bol ulovený!

   Toto nariadenie je povinný dodržiavať  každý  loviaci na našich revíroch a vodách !

——————————–

r.č. 4-2270-2-4 Slaná  č.2a CHAP  chyť a pusť!!! od  cestného mosta  pri obci  Bretka po cestný most v Gombaseku  smer Silica.  Na rieke Slanej č.2 sa dovoľuje loviť celoročne pri dodržaní druhového hájenia rýb. Celý revír patrí aj do celozväzového povolenia. Hlavátku je povolené loviť len na osobitné povolenie a to od 01.11. do 31.12. kalendárneho roka.

r.č. 4-3530-1-1 VN Kružná (4 ha) vodná nádrž pod obcou Kružná, Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.  Zákaz príjazdu motorových vozidiel z východnej strany od Brzotín cintorín – VN Kružná,  cez súkromný pozemok ! 

Hospodár : Jozef Biro 0904 130 002

r.č.4-3390-1-4 VN Hrušov I. CHAP – (6 ha) Chyť a pusť!!
VN pri obci Hrušov. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. Zákaz lovu z hrádze VN v celej jej dĺžke / betónové kocky/. Prísny zákaz lovu brodením a lovu zo šachora vrchných častí VN. VN patria do II. ochranného pásma NP- Slovenský Kras !!!!  Riadiť sa zákonom o rybárstve § 9 odsek 3 a Vyhláškou § 14 odsek 19 a 20.

Hospodár :  Kocsis Štefan 0904 360 403

r.č.4-3390-1-1 VN Hrušov II. – (5 ha) VN pri obci Hrušov. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. Zákaz lovu z hrádze VN v celej jej dĺžke / betónové kocky /.Prísny zákaz lovu brodením a lovu zo šachora vrchných častí VN.
VN patria do II. ochranného pásma NP- Slovenský Kras !!!! Pri ulovení kapra nad 60 cm /vrátane 60 cm/, je povinný loviaci kapra s náležitou opatrnosťou pustiť späť do revíru.

Hospodár :  Kocsis Štefan 0904 360 403

 r.č.4-3910-1-1 VN Vlachovo I a II.(2ha) Vodná plocha dvoch bočných vodných nádrži pod obcou Vlachovo. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.           

Hospodár : Hronec Vladimír 0944 260 947

r.č.  4-3911-1-1 VN Vlachovo III. (0,5) Vodná plocha bočnej vodnej nádrže pod obcou Vlachovo pri železnici. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

r.č. 4-1820-1-1 OR Rožňavské (Indiánske) Vodná plocha odstaveného ramena rieky Slaná v Rožňave – (0,65ha), Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. Lov povolený iba zo strany od rieky Slanej – od prítoku po výpust z ramena . !!! MOMENTÁLNE BEZ VODY !!!

Ján Kerekeš: 0902 719 718

r.č. 4-0820-1-1 Jazero Farárová  Jama – (2,5 ha) vodná plocha jazera pod obcou Silica. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Revír sa nachádza pri Národnom Parku – Slovenský Kras. Preto aj  rybári sú povinní dodržiavať nariadenia, ktoré v ochrannom pásme NP Slovenský Kras platia! Prísny zákaz znečisťovania okolia jazera !!! 

Hospodár: Peter Kovács 0948 099878

        

 

r.č. 4-1740-1-1 OR Bohúňovo – (0,25 ha) odstavené rameno rieky      Slanej v obci Bohúňovo. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.        

            

            

r.č. 4-4270-1-1 VN Brzotín – (1,5 ha) vodná plocha pod VN Kružná. Zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5. Lov povolený iba z hrádze nad príjazdovou cestou k VN Kružná. Prísny zákaz vjazdu motorovým
vozidlom na hrádzu VN!!!

  Pri ulovení kapra  nad  70 cm /vrátane 70 cm / v revíroch Slaná č.2, VN Kružná, OR Rožňavské, Jazero Farárova jama, VN Brzotín, Vlachovo I,II a Vlachovo III   je povinný loviaci kapra s náležitou opatrnosťou  pustiť späť  do revíru v ktorom bol ulovený!

   Toto nariadenie je povinný dodržiavať  každý  loviaci na našich revíroch a vodách !

Pridaj komentár