Kaprové revíry

r.č. 4-2270-2-1  Slaná  č.2a od  cestného mosta  pri obci  Bretka po cestný most v Gombaseku  smer Silica.  Na rieke Slanej č.2 sa dovoľuje loviť celoročne pri dodržaní druhového hájenia rýb. Celý revír patrí aj do celozväzového povolenia. Hlavátku je povolené loviť len na osobitné povolenie a to od 01.11. do 31.12. kalendárneho roka.

 

r.č. 4-3530-1-1 VN Kružná – (4 ha) vodná nádrž pod obcou Kružná, Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.  Zákaz príjazdu motorových vozidiel z východnej strany od Brzotín cintorín – VN Kružná,  cez súkromný pozemok !

 

r.č. 4-3390-1-1 VN Hrušov I. a II. – (6 a 5 ha) Dve VN pri obci Hrušov. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. Zákaz  lovu z oboch hrádzí  VN v celej ich  dĺžke / betónové kocky /.Prísny zákaz lovu brodením a lovu zo šachora vrchných častí VN. VN patria do II. ochranného pásma NP- Slovenský Kras !!!!  Pri ulovení kapra  nad  60 cm /vrátane 60 cm/,   je povinný loviaci kapra s náležitou opatrnosťou  pustiť späť  do revíru.

 

 r.č.4-3910-1-1 VN Vlachovo I a II.(2ha) Vodná plocha dvoch bočných vodných nádrži pod obcou Vlachovo. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

r.č.  4-3911-1-1 VN Vlachovo III. (0,5) Vodná plocha bočnej vodnej nádrže pod obcou Vlachovo pri železnici. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

r.č. 4-1820-1-1 OR Rožňavské (Indiánske) Vodná plocha odstaveného ramena rieky Slaná v Rožňave – (0,65ha), Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. Lov povolený iba zo strany od rieky Slanej – od prítoku po výpust z ramena .

 

r.č. 4-0820-1-1 Jazero Farárová  Jama – (2,5 ha) vodná plocha jazera pod obcou Silica. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Revír sa nachádza pri Národnom Parku – Slovenský Kras. Preto aj  rybári sú povinní dodržiavať nariadenia, ktoré v ochrannom pásme NP Slovenský Kras platia! Prísny zákaz znečisťovania okolia jazera !!!

                           

r.č. 4-1740-1-1 OR Bohúňovo – (0,25 ha) odstavené rameno rieky      Slanej v obci Bohúňovo. Zákaz lovu od 15.3. do 31.5.                                 

r.č. 4-4270-1-1 VN Brzotín – (1,5 ha) vodná plocha pod VN Kružná. Zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5. Lov povolený iba z hrádze nad príjazdovou cestou k VN Kružná.

Pridaj komentár