Brigády

  Brigády v roku 2023

Na konkrétnu brigádu je potrebné sa nahlásiť hospodárovi daného revíru

  06.05.2023    Farárova jama Silica  –  čistenie okolia ,kosenie  

  06.05.2023   VN Kružná – kosenie a čistenie   

  27.05.2023   VN Hrušov – čistenie okolia vodných plôch     

  27.05.2023   VN Vlachovo – čistenie okolia, kosenie starej trávy

  24.06.2023   VN Hrušov – kosenie hrádzí ,čistenie okolia

  01.07.2023   VN Vlachovo   – kosenie hrádzí

  15.07.2023   Farárova jama Silica  – čistenie okolia ,kosenie  

  29.07.2023   VN Kružná –  kosenie hrádzí               

  12.08.2023   VN Hrušov – čistenie okolia,  kosenie hrádzí 

  02.09.2023   VN Vlachovo – čistenie okolia,  kosenie hrádzí

  09.09.2023    Farárova jama Silica  – čistenie okolia ,kosenie  

  23.09.2023   VN Hrušov – čistenie okolia

  23.09.2023  VN Kružná – čistenie okolia,  kosenie hrádzí

  Zraz účastníkov na všetky brigády  je v mieste konania brigády, vždy do 08oo hod. Náradie na brigády si  doneste zo sebou podľa druhu prác!

          Pozvánky na brigády už nebudú   zasielané poštou!        

Pridaj komentár