Oznamy

 

Náhradný termín Výročnej členskej schôdze je predbežne stanovený na deň 25.09.2021.

 

Zákaz lovu rýb na vodnej nádrži Hrušov I v dňoch 02.09.2021 od 00:00 hodín – 05.09.2021 do 15:00  hodín z dôvodu konania pretekov v love rýb.

VN Hrušov II v uvedenom termíne lov povolený.

 

OZNÁMENIE_O_SPRACÚVANÍ_OSOBNÝCH_ÚDAJOV

Prihláška za člena Slovenského rybárského zväzu (prihlaska+suhlas)

Prihláška_do_18_rokov

Volebný-poriadok-ZO-SRZ

Príloha-č.-1-Vzor-návrhu-kandidáta-1

Smernica-č.-417-88-15-OO-pre-činnosť-komisií-zriadených-Radou-SRZ

Smernica-pre-činnosť-kontrolných-komisií-základných-organizačných-zložiek-SRZ

Smernica-pre-činnosť-Kontrolnej-komisie-Slovenského-rybárskeho-zväzu

Usmernenie-pre-ustanovenie-a-činnosť-rybárskej-stráže-SRZ

Pridaj komentár